Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 07 oktober 2023

  1. Toepasselijkheid

1.1. Deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Synergy Business & IT (“wij”, “ons”, “onze”) en de gebruikers (“u”, “uw”) van onze dienst voor het genereren van motivatiebrieven met behulp van onze AI leverancier.

1.2. Door gebruik te maken van onze dienst gaat u akkoord met deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van onze dienst.

  1. Dienstverlening

2.1. Onze dienst stelt gebruikers in staat om tegen betaling motivatiebrieven te genereren met behulp van onze AI leverancier. Wij leveren de gegenereerde motivatiebrieven op basis van de informatie die u aan ons verstrekt.

2.2. Wij streven ernaar om nauwkeurige en kwalitatieve motivatiebrieven te genereren, maar wij bieden geen garanties met betrekking tot de effectiviteit of geschiktheid van de gegenereerde motivatiebrieven voor specifieke doeleinden.

  1. Aansprakelijkheid

3.1. Synergy Business & IT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade of verlies, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van de gegenereerde motivatiebrief, inclusief, maar niet beperkt tot, verlies van kansen, inkomsten, of reputatieschade.

3.2. U erkent dat het gebruik van de motivatiebrief uw eigen verantwoordelijkheid is, en u bent verantwoordelijk voor het beoordelen en aanpassen van de gegenereerde motivatiebrief aan uw specifieke behoeften en doelen.

  1. Intellectuele Eigendom

4.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de gegenereerde motivatiebrieven, inclusief, maar niet beperkt tot, auteursrechten en eigendomsrechten van onze AI leverancier, blijven bij hun respectievelijke eigenaars.

4.2. U krijgt het recht om de gegenereerde motivatiebrief te gebruiken voor persoonlijke doeleinden, maar u mag de motivatiebrief niet verder verspreiden, kopiëren, reproduceren of verkopen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Synergy Business & IT en de relevante eigenaar van intellectuele eigendomsrechten.

  1. Betalingen

5.1. U bent verplicht om de vergoedingen te betalen zoals vermeld op onze website of in de relevante overeenkomst. Betalingen dienen te geschieden op de wijze zoals aangegeven op onze website.

  1. Wijzigingen en Beëindiging

6.1. Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wijzigingen worden van kracht zodra ze op onze website zijn geplaatst.

6.2. Wij behouden ons ook het recht voor om onze dienst op elk moment te beëindigen of op te schorten, zonder voorafgaande kennisgeving.

  1. Toepasselijk Recht

7.1. Op deze Voorwaarden en alle overeenkomsten tussen u en Synergy Business & IT is het Nederlands recht van toepassing.

  1. Contact

8.1. Als u vragen heeft over deze Voorwaarden of onze dienst, kunt u contact met ons opnemen via de contactpagina.

Door gebruik te maken van onze dienst, erkent u dat u deze Voorwaarden heeft gelezen, begrepen en ermee instemt gebonden te zijn aan de bepalingen en voorwaarden zoals hierin uiteengezet.

Scroll to Top